12.18 7DP 10th Anniversary !!!!!!! YORI TOMO KIMI U-YEAH KENZO DAICHI

12/18は、DA PUMPにYORI TOMO KIMI U-YEAH KENZO DAICHI が加入した日です!今年は10年記念!


twitter.com/DAPUMP_DAICHI/status/1074680637880098818
twitter.com/DAPUMP_DAICHI/status/1075031182188863490
twitter.com/DAPUMP_KENZO/status/1074969348530331649


www.instagram.com/p/BrfiFUqA4Sd/


www.instagram.com/p/Brhf2J7HbyN/
www.instagram.com/p/BriBepkAAXm/