DA PUMP

DA PUMPオンラインライブへカウントダウン☆メンバーコメント動画

12/11(土) 開催のオンラインライブ「LIVE DA PUMP 2021 DA NEW GAME Ⅱ」!
DA PUMPメンバーからのメッセージコメント動画でカウントダウン!

KIMI

U-YEAH

YORI
TOMO

KENZO

ISSA
12/11(土)DA PUMPオンラインライブ「LIVE DA PUMP 2021 DA NEW GAME Ⅱ」開催!アーカイブあり12/11(土)オンラインライブ「LIVE DA PUMP 2021 DA NEW GAME Ⅱ」情報です! DA PUMPファン...
DA PUMPオンラインライブグッズ一覧「LIVE DA PUMP 2021 DA NEW GAME Ⅱ」12/11(土)開催のオンラインライブ「LIVE DA PUMP 2021 DA NEW GAME Ⅱ」のグッズ一覧まとめです! ...